Historia koła PZKO Gródek

Miejscowe Koło PZKO w Gródku założyło 14 gródczan 9 listopada 1947 w nieistniejącej już gospodzie „U Raszków”. Prezesem zarządu został Karol Mrózek.

Miejscowa gospoda była pierwszym miejcem regularnych spotkań, później członkowie spotykali się w dwóch pomieszczeniach szkolnych.

Dom PZKO

W roku 1966 rozpoczęto budowę własnego Domu. Jego uroczyste otwarcie przypadło na 20 września 1970 roku. W latach 80. zmodernizowano kuchnię, zaś w październiku 1995 roku uroczyście otwarto dobudowane pomieszczenia.

Historia koła PZKO Gródek 1
Historia koła PZKO Gródek 2
Historia koła PZKO Gródek 3
Historia koła PZKO Gródek 4
Historia koła PZKO Gródek 5
Historia koła PZKO Gródek 6

Tradycje teatralne

W Kole od początku pracował prężny zespół teatralny, który nawiązywał do przedwojennych tradycji. W Gródku grano przedstawienia już w 1905 roku. Po założeniu Związku przedstawienia w Gródku reżyserowali P. Gryga, P. Czudek, Adolf Żyła, Jan Heczko, Ryszard Szarowski, a przede wszystkim Agnieszka Łupińska (od 1960 roku żona i współpracowniczka Karola Piegzy).

W latach 50. wyreżyserowała 14 przedstawień, które miewały po kilka repryz. Repertuar zawierał sprawdzone utwory dramatyczne, sztuki regionalnych twórców, ale też polską klasykę, np. Dziady cz. III.

W 1974 roku, po kilkuletnim zastoju, zainteresowanie teatrem ożyło w Klubie Młodych.

Zespół rockowy KRYZYS

W MK PZKO działał m.in. kabaret Przepraszamy za usterki, który wystąpił po raz pierwszy w styczniu 1982 roku. W programie przedstawiła się w swojej premierze znana później na Zaolziu grupa rockowa Kryzys, działająca do 1988 roku.

Największym sukcesem Kryzysu był udział w festiwalu w Jarocinie w roku 1985. Miło nam poinformować, że Kryzys wciąż działa. Reaktywował się w 2022 roku i wystąpił podczas jubileuszu 75-lecia Koła. W kwietniu 2023 zaprosił na swój pierwszy koncert po latach.

Kabaret MY

Teatr ma się w Gródku nadal bardzo dobrze. Od lat podczas tradycyjnego listopadowego Tłoczenia kapusty rozśmiesza widzów okazyjny kabaret My. W ostatnich latach Koło wystawiło też sztuki gwarowe autorstwa Kazimierza Cieślara.

Sport

Chlubą Koła była i jest działalność sportowa, do najlepszych należała zawsze drużyna tenisa stołowego, od roku 1987 do dziś Koło jest współorganizatorem Turnieju Noworocznego. Koło reprezentowała kiedyś prężna drużyna siatkówki, sukcesy odnosi do dziś reprezentacja w piłce nożnej. Członkowie Koła biorą też udział w Letnich i Zimowych Igrzysk Polonijnych, z których przywożą medale.

Klub kobiet

Od roku 1972 pracuje w naszym Kole Klub Kobiet, który ma na swym koncie wiele udanych wystaw, obecnie panie spotykają się dwa razy w miesiącu i pomagają przy organizacji imprez Koła.

Nasza aktualna działalność

Aktualnie Koło liczy 300 członków.

Do tradycyjnych imprez należy Tłoczenie kapusty, Bal ostatkowy, Turniej noworoczny w tenisie stołowym oraz Gródecko Główka czyli kwiz dla wszystkich pokoleń. Nową imprezą jest Kiermasz książki oraz Fest Outdoor czyli impreza dla miłośników ruchu, przyrody i spotkań z ludźmi mającymi podobne pasje.

Członkowie spotkykają się na regularnych wydarzeniach i wyjeżdżają corocznie na wycieczki, przede wszystkim do Polski. Koło ponadto współorganizuje Bieg przez Gródek, bierze udział w MSF Gorolski Święto (stoisko i wóz alegoryczny), w Dniach Gródka (stoisko), w Olimpiadzie Stowarzyszeń oraz w Festiwalu PZKO.

Współpracują prężnie z miejscową Szkołą Podstawową z Polskim Językiem Nauczania w Gródku oraz z Kołem Macierzy Szkolnej w Gródku.

Prezesowie MK PZKO Gródek

Karol Mrózek
Jan Kluz
Bogusław Młynek
Paweł Czudek
Jan Heczko
Karol Mrózek
Karol Pilch
Pavel Pilch
Stanislav Wolny
Magdalena Ćmiel
Obec HrádekMAS Jablunkovsko