Historia koła PZKO Gródek

Koło PZKO w Gródku założyło 14 gródczan 9.11.1947 w nieistniejącej już gospodzie „U Raszków”. Na czele zarządu stanął prezes Karol Mrózek.

Gospoda ta była pierwszym miejcem spotkań, później związkowcy spotykali się w dwóch pomieszczeniach szkolnych. W roku 1966 rozpoczęto budowę własnego Domu, którego uroczyste otwarcie przypadło na 20.9.1970. W latach 80. zmodernizowano kuchnię, a 7.10.1995 uroczyście otwarto dobudowane pomieszczenia przybudówki. Nasz Dom wykorzystywany jest nie tylko do imprez Koła, ale odbywają się tutaj również inne imprezy, jak na przykład tradycyjny Bieg Gródkiem.

W czele Koła stało kilku prezesów, najdłużej pracowali Jan Kluz i Karol Pilch. Obecnie prezesem jest Stanisław Wolny. W Kole od początku pracował prężny zespół teatralny, o jego reaktywowanie usiłowano w latach siedemdziesiątych, w latach osiemdziesiątych publiczność bawił kabaret Przepraszamy za usterk, od 14 lat podczas tradycyjnego listopadowego Tłoczenia kapusty rozśmiesza widzów okazyjny kabaret My. Na początku roku 2019 Koło po długiej przerwie planuje wystawienie sztuki teatralnej.

Należy także wspomnieć o śpiewactwie, które działało do lat 60., w historii Gródka ma swoje miejsce też zespół muzyczny KRYZYS ( później Brygada), grający i śpiewjący w latach 1981-1988 nie tylko na Śląsku Cieszyńskim. Największym sukcesem zespołu był udział w festiwalu w Jarocinie w roku 1985.

Historia koła PZKO Gródek 1
Historia koła PZKO Gródek 2
Historia koła PZKO Gródek 3

Chlubą Koła była i jest działalność sportowa, do najlepszych należała zawsze drużyna tenisa stołowego, od roku 1987 do dziś Koło jest współorganizatorem Turnieju Noworocznego. Koło reprezentowała kiedyś prężna drużyna siatkówki, sukcesy odnosi do dziś reprezentacja w piłce nożnej. Członkowie Koła wożą medale z Letnich i Zimowych Igrzysk Polonijnych.

Od roku 1972 pracuje Klub Kobiet, który ma na swym koncie wiele udanych wystaw, obecnie panie spotykają się dwa razy w miesiącu i pomagają przy organizacji imprez Koła.

Klub Młodych zawiązał się w roku 1966, intensywnie pracował w latach 70., potem skoncentrował się na działalności kabaretu i grupy muzycznej, Dziś spotyka się grupka młodzieży, ale do swej większej imprezy dopiero się przygotowują.

W chwili obecnej Koło liczy 300 członków, z których mniej więcej połowa czynnie uczestniczy w imprezach Koła. Do tych najważniejszych należą Tłoczenie kapusty, Bal ostatkowy, Turniej Noworoczny w tenisie stołowym, współorganizowanie Biegu Gródkiem, udział w Święcie Gorolskim (stoisko i wóz alegoryczny), udział w Dniach Gródka (stoisko), udział w Olimpiadzie Stowarzyszeń, coroczne kilkudniowe wycieczki do Polski,…

Historia koła PZKO Gródek 4
Historia koła PZKO Gródek 5
Historia koła PZKO Gródek 6